Sertifikat

Manpro er bygget opp rundt ISO standardene NS- EN ISO 9001:2008 og ISO 14001, henholdsvis standard for kvalitetsstyring og miljøstandard. Manpro AS oppfyller krav fra standard OHSAS-18001 om systematisk arbeid med helse og sikkerhet. Vi og vårt personell tilfredsstiller retningslinjene for NORSOK S-006N.